CARPETA CIUTADANA
ACCÉS AMB CERTIFICAT

La Carpeta de la Ciutadania és un servei que l'Ajuntament ofereix als ciutadans, permetent-los consultar les seves dades de padró, vehicles, immobles, guals, rebuts, realitzar pagaments on-line i realitzar tràmits administratius, permetent reduir al màxim els seus desplaçaments a les oficines municipals.

Per accedir a la Carpeta i realitzar alguns tràmits és necessari tenir un certificat digital acreditatiu.

On puc obtenir el certificat digital?

    · Als webs de:

          o Ministeri Interior (per DNI electrònic)
          o idCAT
          o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
          o Altres certificats de CATCert

Cal que el vostre ordinador disposi de:

    · Màquina virtual de Java versió 1.5.0 o superior
    · Certificat digital vàlid acceptat per CATCert.
    · El format pkcs12 en qualsevol plataforma. En el cas de Windows qualsevol altre certificat carregat al magatzem de certificats de windows.
    · Internet Explorer 5.0 o superior o Mozilla FireFox 1.1 o superior.

Com signar amb Windows Vista?

    · Signatura amb DNI electrònic:
          o Per signar amb DNI electrònic es necesari un dispositiu lector de targetes així com un software especial per accedir al certificat guardat en el xip del DNI. En aquest enllaç podeu trobar tota la informació necessari per utilitzar el DNI electrònic: http://www.dnielectronico.es/como_utilizar_el_dnie/index.html 

    · Signatura amb Firefox:
          o Firefox demana el consentiment de l'usuari per instal·lar l'applet de Java necessari i a continuació mostra tots els certificats emmagatzemats al magatzem de claus de Windows.
 

    · Signatura amb Internet Explorer:
          o Per defecte, Internet Explorer sobre Windows Vista funciona en "mode protegit". En aquest mode, no funciona. Cal desactivar-lo per poder signar. (Eines -> Opcions d'internet -> Seguretat -> [ ] Habilita el Mode protegit). Un cop desactivat el mode protegit, Internet Explorer funciona com en Windows XP: demana el consentiment per instal·lar l'applet de Java necessari, detecta els certificats del magatzem i permet signar sense problemes.


    · Signatura amb Clauer idCAT:
          o CATCert té noves versions del programari del clauer per Windows XP i Vista, Línux i MacOS. En aquest enllaç es poden trobar aquest programaris: www.idcat.net/idcat/ciutada/menu.do?clauer
 

Sant Feliu de Guíxols Plaça del Mercat, 6-9 - 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona) - Telf. 972 32 70 00             Entorn segur