Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Suport informàtic relacionat amb la descàrrega i visualització de documents PDF

Habilitar elements emergents

Comprovi que el seu navegador estigui configurat per no bloquejar les finestres emergents:

1 - En Internet Explorer: menú "Eines" → "Privadesa" → "Bloquejador de finestres emergents" → Desactivar el bloquejador de finestres emergents.

2 - En Mozilla Firefox: menú "Eines" → "Opcions" → "Contingut" → "Finestres emergents" → Activar les finestres emergents.

3 - En Google Chrome: menú "Eines" → "Configuració" → "Privacitat" → "Configuració de contingut..." → "Finestres emergents" → Activar les finestres emergents. Si te instal·lada alguna barra tipus Google o Yahoo!, comprovi que tampoc està bloquejant els elements emergents.

Configuració de la seguretat del navegador

Si en fer clic en l'enllaç de descàrrega d'un PDF, apareix la finestra en blanc i el document no es descàrrega (no li apareix el quadre de diàleg per obrir o guardar), es deu al fet que el seu navegador no té habilitat la descàrrega d'arxius. Per garantir això en Internet Explorer, accedeixi al menú "Eines" → "Opcions d'Internet" → "Seguretat" → "Llocs de confiança" i afegeixi "https://ciutada.guixols.cat" i "http://ciutada.guixols.cat". Fixi el nivell de seguretat en "Baix":

Comprovi també en l'apartat "Nivell personalitzat" i en la finestra que s'obre, comprovi que estan habilitades totes les opcions que es troben a la branca de "Baixades":

Una vegada realitzades totes les modificacions, tanqui el navegador totalment perquè es guardin els canvis i torni-ho ha intentar.

Configuració de l'Adobe Reader

Per poder visualitzar els documents en format PDF, haurà de tenir instal·lada una versió de l'Adobe Reader 8.0 o posterior. Si no es así, pot descarregar una versió actualitzada des de la web Adobe Acrobat Reader.

Si després de realitzar les comprovacions abans esmentades en els apartats anteriors, continues fallant la descàrrega del document PDF, pot ser un problema en la configuració del plug-in de Acrobat Reader en el navegador (aquest plug-in s'instal·la automàticament l'instalar l'Acrobat Reader).

Per solucionar aquest problema pot escollir una de les solucions següents:

1 - Reinstal·lar l'Acrobat Reader.

2 - Modificar la configuració del Acrobat Reader:

  • Versions 8.x./9.x/X/XI:

  • 1 - Obrir l'Adobe Acrobat Reader i fer clic sobre l'opció "Edición" del menú superior. En el submenú vertical que es desplega, fer clic en "Preferencias".

    2 - S'obrira la pantalla "Preferencias": en el llistat d'opcions de l'esquerra sobre "Internet" i desmarquem la casella de selecció "Mostrar PDF en explorador".

    Si opta per la modificació de la configuració de l'Acrobat Reader, cada vegada que faci clic a l'enllaç PDF, el document s'obrirá amb l'Acrobat Reader directament.

  • Versió DC:

  • En aquest cas, en el pas [2], s'hauria de desmarcar l'opció de "Mostrar en modo de lectura de forma predeterminada”. És possible que se li soliciti reiniciar l'ordinador després de la modificació.

Altres possibles errors en la descàrrega

Si ens trobem amb un error que no ha estat mencionat més en dalt, farem el següent:

En Internet Explorer en el menú d'"Eines" → "Suport d'Internet" → "Seguretat" → Desmarcar l'opció "No desis les pàgines xifrades al disc"

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC