Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Normatives

Nom Nom T
Plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016)Planol de delimitacio de les franges de prevencio d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016) - Enllaç BOP
OM per a la instal.lació d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mòbil (BOP nº 239 - 16/12/2013)OM per a la instal.lacio d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mobil (BOP nº 239 - 16/12/2013) - Enllaç BOP
OM per a la gestió de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999)OM per a la gestio de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM sobre conservació i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999)OM sobre conservacio i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM reguladora de la instal·lació d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003)OM reguladora de la instal·lacio d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003) - Enllaç BOP
OM d'aparcaments fora de la via pública (BOP nº 141. 09/11/1999)OM d'aparcaments fora de la via publica (BOP nº 141. 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM reguladora de la intervenció de l'Administració en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002)OM reguladora de la intervencio de l'Administracio en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002) - Enllaç BOP
OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011)OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a us public (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011) - Enllaç BOP
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire Ordenanca municipal reguladora de la instal·lacio d'aparells condicionadors d'aire
3r Premi Administració Oberta 2017 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC